5
Cơ sở dữ liệu
      Cơ sở dữ liệu (CSDL) là trung tâm cốt lõi của mọi ứng dụng trong doanh nghiệp. Các CSDL cung cấp hỗ trợ cơ bản cho các dịch vụ của khách hàng, vận hành sản xuất, vận hành nội bộ, bán hàng, marketing.
     Từ những vận hành thường nhật cho tới quá trình đưa ra những quyết định chiến lược, các CSDL đều đóng vai trò là những thành tố quan trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp.
Các dịch vụ CSDL:
      Các kỹ sư về server của PCSOFT có kinh nghiệm, chuyên môn và kỹ năng giúp khách hàng có thể an tâm về môi trường CSDL trong doanh nghiệp mình luôn được hoạt động với hiệu suất cao, độ bảo mật an toàn và luôn ở điều kiện sẵn sàng.
Các đặc điểm chính của dịch vụ:
   ♦ Hỗ trợ 7x24x365
   ♦ Lắp đặt, nâng cấp, tạo cấu hình
   ♦ Chủ động giám sát và quản trị hàng ngày, bằng việc sử dụng studio quản lý server SQL
   ♦ Phản hồi nhanh và hiệu quả trước những sự cố về CSDL
   ♦ Mức độ sẵn sàng cao
       - Clustering
       - Log Shipping
       - Replication
       - Mirroring
   ♦ Backup và tạo kế hoạch phục hồi
   ♦ Phân tích phục hồi thảm họa và kiểm thử
   ♦ Hệ thống vận hành windows và hoạt động SQL Server
   ♦ Điểu chỉnh ứng dụng và khắc phục sự cố
   ♦ Phát triển và viết script T-SQL
   ♦ Viết spec cho phần cứng
   ♦ Phân tích điều chỉnh SQL
   ♦ Quản lý space và lập kế hoạch về sức chứa (capacity)
   ♦ Quản trị an ninh và bảo trì
   ♦ Tạo và quản lý object
Chúng  tôi cam kết về hiệu suất hoạt động của những vấn đề quan trọng trong CSDL gồm:
   ♦ Mức độ sẵn sàng của CSDL
   ♦ Khả năng backup và phục hồi
   ♦ Quản lý các vấn đề, sự cố
   ♦ Quản lý thay đổi
   ♦ Quản lý chất lượng
   ♦ Chủ động giám sát CSDL
   ♦ Báo cáo hàng tháng
Với những chuyên gia nhiều kinh nghiệm, dịch vụ CSDL của PCSOFT còn có thể giải quyết những nhiệm vụ khó khăn hơn, như: 
   ♦ Tối ưu hóa SQL Database
   ♦ Phục hồi và lưu trữ SQL Server
   ♦ Re-indexes và defrags SQL Server
   ♦ Kiểm tra tính toàn vẹn của SQL Server
   ♦ Cluster SQL Server
   ♦ Kho dữ liệu SQL Server
   ♦ Tái tạo SQL Server

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc