Matrix Switchers
Shinybow SB-5645AK (4K) 4x4 HDMI Matrix Switch with Auxiliary Audio Input : 4x HDMI, 4x Auxiliary Audio Output : 4x HDMI, 4x S/PDIF or ARC
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-4144 4x4 VGA-AUDIO MATRIX SWITCHER Input : 4x VGA(RGBHV), 4x Stereo Audio (AR/AL) Output : 4x VGA(RGBHV), 4x Stereo Audio (AR/AL)
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-5645CAK (4K) 4x4 HDMI HDBaseT Matrix Switch Auxiliary Audio Input : 4x HDMI, 4x Auxiliary Audio Output : 4x HDMI, 4x S/PDIF or ARC, 4x HDBaseT (PoH)
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-5688CAK (4K) 8x8 HDMI HDBaseT Matrix Switch Auxiliary Audio Input : 8x HDMI, 8x Auxiliary Audio Output : 8x HDMI, 8x S/PDIF or ARC, 8x HDBaseT
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc