Thiết bị AV Shinybow
Shinybow SB-3708M 1x8 COMPOSITE VIDEO•AUDIO DISTRIBUTION AMPLIFIER Input : 1x COMPOSITE VIDEO, Stereo Audio (AR/AL) Output : 8x COMPOSITE VIDEO, Stereo Audio (AR/AL)
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-3877 8x2 MultiVideo To HDMI-VGA Matrix Switcher Inputs: 8xInputs: 2xCVBS/SV/Audio, 2xComponent Video-Audio, 2xVGA-Audio, 2xHDMI Outputs: 2xGroups : (1xVGA, 1xHDMI, 1xSPDIF, 1xAudio)
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-3879 HDMI VIDEO SCALER Input : 1x Component Video / Stereo Audio, 1x Composite Video / Stereo Audio, 1x S-Video / Stereo Audio, 1x VGA / Audio, 1x DVI / Audio, 1x HDMI, 1x Display Port Output : 1x HDMI, 1x VGA, 1x S/PDIF, 1x Stereo Audio
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-8100 8X2 Composite Video & VGA to Composite Video Selector Switch Inputs : 8x Group (4x VIDEO, 4x VGA-RGBHV) Outputs : 2x Group (2x VGA, 2x VIDEO, 2x VGA-RGBHV)
Giá: Liên hệ
SHINYBOW SB-6357 VGA Audio To HDMI Converter Input : 1x VGA, 1x Audio Output : 1x HDMI
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc