Thiết bị AV Shinybow
Shinybow SB-4106 4x1 VGA ROUTING SWITCHER Input : 4x VGA(RGBHV) Output : 1x VGA(RGBHV)
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-2106 2x1 VGA-STEREO AUDIO ROUTING SWITCHER Inputs : 2x VGA(RGBHV) , 2x STEREO AUDIO (AR/AL) Output : 1x VGA(RGBHV) , 1x STEREO AUDIO (AR/AL)
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-5604UA 4:2 HDMI 4K2K Routing Switcher with Mic / Aux Input : 4x HDMI, 4x Stereo Audio (AR/AL), 2x AUX, 1x MIC Output : 1x HDMI + 1 Preview port, 1x S/PDIF, 1x Stereo Audio (AR/AL)
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-1104 1x4 VGA DISTRIBUTION AMPLIFIER Input : 1x VGA(RGBHV) Output : 4x VGA(RGBHV)
Giá: Liên hệ
Shinybow SB-1108 1x8 VGA DISTRIBUTION Input : 1x VGA(RGBHV) Output : 8x VGA(RGBHV)
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc