Oneking
1080p@60fps | SONY 30x Optical Zoom | VISCA Control| HOV 63.7°| DVI-I
Giá: Liên hệ
1080p@30fps | SONY 3x Optical zoom | UVC/VISCA Control| HOV 90°|USB 3.0
Giá: Liên hệ
1080p@60fps | VISCA Control| SONY 30x Zoom | HOV 63.7°| DVI-I、HD-SDI、CVBS
Giá: Liên hệ
HD388-U30-K2 USB 3.0 Video PTZ Camera : 2.0 Megapixel Full HD Camera experience 1080i@60 vivid images, equipped with 10x optical zoom lens.
Giá: Liên hệ
1080p@30fps | 20x Optical zoom | UVC/VISCA Control | HOV 59.5°| USB 2.0 MJPEG
Giá: Liên hệ
« Back1 2 3 4 5 6Next »

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc