Oneking
HD910-U30-K2,10x Optical zoom, UVC USB 3.0 Video PTZ Camera, 720P/1080P 2.0 Megapixel, Full HD Camera experience 1080i@60 vivid images, equipped with 10x optical zoom lens.
Giá: Liên hệ
1080p@60fps | SONY 20x Optical zoom | VISCA Control | HOV 59.5°| DVI-I, HD-SDI
Giá: Liên hệ
1080p@30fps | 20x Optical zoom |UVC/VISCA Control | HOV 58.7°|USB3.0 YUY2
Giá: Liên hệ
1080p@60fps | 20x Optical Zoom | VISCA Control| HOV 58.7°| DVI-I, HD-SDI
Giá: Liên hệ
1080p@30fps | 20x Optical zoom |UVC/VISCA Control | HOV 58.7°|USB3.0
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc