Kodak Scanner
Phân khúc: Máy quét công nghiệp
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 500 tờ
Tốc độ: 130 tờ / 260 ảnh / phút
Kết nối / Driver: IEEE-1394 6 pin / TWAIN, ISIS, WIA và Chứng nhận VRS
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét công nghiệp
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 700 tờ
Tốc độ: 70 tờ / 140 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0, SCSI III / TWAIN, ISIS, WIA và Kodak VRS
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét công nghiệp
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 700 tờ
Tốc độ: 70 tờ / 140 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0, SCSI III / TWAIN, ISIS, WIA và Kodak VRS
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét công nghiệp
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 700 tờ
Tốc độ: 150 tờ / 300 ảnh / phút
Kết nối / Driver:USB 2.0, SCSI III / TWAIN, ISIS, VRS
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét công nghiệp
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 750 tờ
Tốc độ: 140 tờ / 280 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA, Chứng nhận VRS
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc