Kodak Scanner
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 150 tờ
Tốc độ: 60 tờ / 120 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 200 tờ (và quét phẳng)
Tốc độ: 95 tờ / 190 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS, VRS
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 200 tờ
Tốc độ: 95 tờ / 190 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS, VRS
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét công nghiệp
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 500 tờ
Tốc độ: 100 tờ / 200 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA, Kodak VRS (tùy chọn)
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét công nghiệp
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 500 tờ
Tốc độ: 120 tờ / 240 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA, Kodak VRS (tuỳ chọn)
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc