Kodak Scanner
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 250 tờ
Tốc độ: 90 tờ / 180 ảnh / phút
Công suất: Lên đến 20,000 tờ/ngày
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 250 tờ
Tốc độ: 50 tờ / 100 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS.
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 250 tờ
Tốc độ: 80 tờ / 160 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS.
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A4
Khay nạp giấy: 100 tờ
Tốc độ: 70 tờ / 140 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A3
Khay nạp giấy: 150 tờ
Tốc độ: 45 tờ / 90 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc