Kodak Scanner
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A4
Khay nạp giấy: 50 tờ
Tốc độ: 40 tờ/phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS.
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A4
Khay nạp giấy: 50 tờ
Tốc độ: 25 tờ/phút; 40 tờ/phút cho 10 tờ đầu tiên
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS.
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét phòng ban
Khổ giấy: A4
Khay nạp giấy: 250 tờ
Tốc độ: 60 tờ / 120 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS.
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét để bàn
Khổ giấy: A4
Khay nạp giấy: 20 tờ
Tốc độ: 8 tờ / 16 ảnh / phút (nguồn USB)
Giá: Liên hệ
Phân khúc: Máy quét để bàn
Khổ giấy: A4
Khay nạp giấy: 50 tờ
Tốc độ: 20 tờ / 40 ảnh / phút
Kết nối / Driver: USB 2.0 / TWAIN, ISIS
Giá: Liên hệ
« Back1 2 3 4 5Next »

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc