Điều khiển và Quản lý
1 Bidirectional RS–485 port 2 Bidirectional RS–232 ports 3 IR emitter ports 2 GPI/O ports 5 Relay ports
Giá: Liên hệ
Kramer Control Cloud–Based Control Platform

Fully customizable UI

Intuitive code–free, drag–and–drop programming
Giá: Liên hệ
32 Bidirectional RS–232 output ports 1 Bidirectional RS–485 or RS–232 output port 8 Bidirectional RS–232 input ports 4 panel buttons and LCD display for ports switching control 1 panel button for switching take or lock control
Giá: Liên hệ
2 Bidirectional RS–232 ports 4 IR emitter ports 2 GPI/O ports 2 Relay ports 1 IR sensor for learning
Giá: Liên hệ
6 white–color, touch–sensitive buttons

Custom labeled, removable button caps

1 Ethernet port, 1 KNET™ port, 2 Bidirectional RS–232 ports, 2 IR emitter ports, 3 Relay ports, 1 IR sensor for learning
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc