Điều khiển và Quản lý
Kramer KT-107 7–Inch Wall & Table Mount PoE Touch Panel

7” elegant, portable, high–quality touch panel

Single Ethernet cable for connectivity & powering
Giá: Liên hệ
2 Bidirectional RS–232 ports
2 IR emitter ports
3 relay ports
1 IR sensor and 1 IR input port for learning
1 Ethernet port
Giá: Liên hệ
Kramer SL-240 16–Port Master Room Controller

Supported by Kramer Control

Scalable & flexible control
Giá: Liên hệ
1 Bidirectional RS–485 port 4 Bidirectional RS–232 ports 4 IR emitter ports 4 GPI/O ports 8 Relay ports
Giá: Liên hệ
Kramer FC-28 10–port Serial, IR, GPI/O and Relay, PoE Control Gateway

2 Bidirectional RS–232 ports

4 IR emitter ports
Giá: Liên hệ

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc