Chuyển mạch và Ma Trận
4x4A là một công tắc hiệu suất cao cho cân bằng tín hiệu âm thanh stereo. Nó chuyển bất kỳ một trong bốn tín hiệu đầu vào đồng thời đến bốn kết quả đầu ra giống hệt nhau.
Giá: Liên hệ
VM-216H là một bộ khuếch đại phân phối các tín hiệu HDMI. Chọn một trong 2 lựa chọn tín hiệu đầu vào và phân phối nó đến 8 hoặc 16 đầu ra giống hệt nhau.
Giá: Liên hệ
VM-22H là một khuếch đại phân phối các tín hiệu HDMI. Chọn một trong hai tín hiệu đầu vào có thể lựa chọn và phân phối nó đến hai kết quả đầu ra giống hệt nhau.
Giá: Liên hệ
VM-24H là một khuếch đại phân phối các tín hiệu HDMI. Chọn một trong hai tín hiệu đầu vào có thể lựa chọn và phân phối nó đến bốn kết quả đầu ra giống hệt nhau.
Giá: Liên hệ
VM-24HDCP là một bộ khuếch đại phân phối hiệu suất cao cho các tín hiệu DVI. Chọn một trong hai tín hiệu đầu vào và phân phối nó đến bốn kết quả đầu ra giống hệt nhau.
Giá: Liên hệ
« Back1 2 3Next »

thiet ke nha

Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


nâng mũi cấu trúc